The Rural Tour – A patra întâlnire transnațională

Momentum Marketing Services Ltd din Leitrim Village - Irlanda a fost gazda întâlnirii transnaționale 4 desfășurată în perioada 15.06-16.06.2022. Partenerii au participat fizic sau online la activitățile organizate conform agendei în cele două zile: prezentarea succintă a rapoartelor de țară din cadrul IO1 de către coordonatorul ASE, prezentarea succintă a modulelor dezvoltate de fiecare partener cu privire la temele specifice IO2 de către coordonatorul UAL, analiza stadiului în care se află fiecare partener cu realizarea studiilor de caz și filmărilor aferente IO3, discutarea unor elemente legate de IO4 (platforma de e- Learning). S-a adoptat calendarul următoarelor întâlniri transnaționale: Roma- septembrie 2022 și Trabzon – decembrie 2022. A fost stabilită perioada pentru desfășurarea trainingului și schimbului de experiență din Spania din noiembrie 2022, ce vor fi urmate de  evenimentul multiplicator din decembrie 2022.

Scroll to top