Proiecte

 • Studiul tendințelor în evoluția pieței cărții în România
 • Studiu privind conceperea unui model al activităților de animație hotelieră pentru stațiunile de pe litoralul românesc
 • Dinamica implementării politicilor comunitare în valorificarea prin turism a ariilor protejate din România și proiectarea unei arhitecturi de management integrat a acestora
 • Sustainable and Nature based Tourism IT Course and Handbook
 • Best Boss
 • Consolidarea capacității de adaptare a firmei în condiții de criză prin promovarea unor metode și abordări eficace de învățare organizațională
 • Dimensiuni şi efecte ale comportamentului deviant la locul de muncă
 • Guidelines and Training Programme for Corporate Social Responsibility in Tourism Developed by VET and HE Providers for Micro and Small Sized Enterprises
 • Assessment Procedure for Micro and Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry
 • Studiu privind relația autorităților locale cu activitatea de turism din România
 • Parteneriat inovativ între universitate și mediul de afaceri – PARTENER.NET
 • Strategia de dezvoltare și promovare turistică a județului Dâmbovița
 • THE RURALTOUR: A Training Programme for Sustainable Rural Tourism under the Erasmus+ programme
Scroll to top