Despre Cactus

Centrul Academic de Cercetari în Turism şi Servicii (CACTUS) are ca obiect de activitate de bază cercetarea fundamentală şi aplicativă interdisciplinară şi transdisciplinară în domeniile turismului, serviciilor și geografiei, urmărind prin aceasta creşterea vizibilităţii naționale și internaţionale.

CACTUS este interesat de crearea unor relații sustenabile cu alte universităţi, centre de cercetare, instituţii, autorităţi administrative din România sau din străinătate, dar și cu mediul privat. Centrul îşi propune dezvoltarea unor proiecte în domeniile de activitate, bazate pe diferite tipuri de metode și abordări, implicând echipe mixte de profesori, cercetători și experți. De asemenea, se urmărește valorificarea cercetării ştiinţifice prin diseminarea rezultatelor şi publicarea acestora în special în jurnale cu vizibilitate internațională şi prin publicarea unor cărţi în edituri recunoscute. Totodată, rezultatele cercetărilor de actualitate realizate servesc mediului privat sau public.

Alte activităţi desfăşurate: consultanţă în domeniile turismului şi serviciilor dar şi în domenii specifice compatibile, elaborarea de proiecte de cercetare la nivel național sau internațional (individual su în calitate de coordonator/membru), training sub forma de programe de scurtă durată şi master, servicii ştiinţifice etc.

Scopul CACTUS este promovarea cercetării ştiinţifice în domeniile turismului şi serviciilor în interdependenţă cu alte domenii conexe, pentru creşterea vizibilităţii naționale și internaţionale și a competitivităţii în piață.

Centrul contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor/instituţiilor/societăţilor comerciale din România prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii inedite rezultate din cercetare pentru rezolvarea problemelor de interes academic/universitar/ sau din mediul de afaceri românesc.

CACTUS îşi propune sprijinirea şi valorificarea potenţialului de cercetare al cadrelor didactice şi cercetătorilor din Academia de Studii Economice prin crearea de echipe interdisciplinare pentru derularea de cercetări transdisciplinare, studii şi pentru elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi internaţională. De asemenea, se dorește promovarea membrilor tineri, doctoranzi, masteranzi şi studenţi la ciclul de licenţă, în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare a acestora.

Scroll to top