Echipa

Conf. univ. dr. Cătălina Anca Atanasie – Boruz
Lect. univ. dr. Daniel Bulin
Lect. univ. dr. Alexandru Gavriş
Asist. univ. dr. Georgică Gheorghe
Conf. univ. dr. Remus Ion Hornoiu
Prof. univ. dr. Maria Ioncică
Lect. univ. dr. Maria Cristina Iorgulescu
Lect. univ. dr. Adrian Lucian Kanovici
Prof. univ. dr. Nicolae Lupu
Lect. univ. dr. Andreea Marin – Pantelescu
Prof. univ. dr. Rodica Elena Minciu
Lect. univ. dr. Viorel Mionel
Conf. univ. dr. Marius Cristian Neacşu
Prof. univ. dr. Silviu Neguț
Lect. univ. dr. Ana Maria Nica
Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu
Prof. univ. dr. Ana Mihaela Pădurean
Lect. univ. dr. Iuliana Pop
Prof. univ. dr. Delia Popescu
Prof. univ. dr. Claudia Rodica Popescu
Prof. univ. dr. Olimpia State
Prof. univ. dr. Gabriela Cecilia Stănciulescu
Prof. univ. dr. Andreea Fortuna Șchiopu
Conf. univ. dr. Mihail Ovidiu Tănase
Conf. univ. dr. Mădălina Lavinia Ţală (director)
Prof. univ. dr. Claudia Elena Ţuclea
Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Conf. Univ. dr. Dragoș Constantin Vasile
Conf. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad
Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu
Ec. Cristina Pop

Selecție domenii de competență experți: economia serviciilor, strategii de dezvoltare a sectorului terţiar, liberalizarea sectorului serviciilor, dezvoltare locală, competitivitate în afacerile cu servicii, dezvoltare durabilă, administrarea afacerilor, management în servicii, marketing în turism, educație, management, strategie, resurse umane, comportament organizațional, întreprinderi mici și mijlocii, management hotelier, fezabilitate, istoria turismului, comunicare, management în turism, munca emoțională, managementul emoțiilor, etica în afaceri, networking, agenții de turism, ticketing, sectorul terțiar, servicii turistice personalizate, sisteme de rezervări, competitivitate, patrimoniu cultural, economii emergente, clustere de competitivitate, economie mondială, instituţii şi organizaţii internaţionale, geografie urbană, geografie socială, geografie economică, geografia turismului, geopolitică

Scroll to top