The Rural Tour

The Rural Tour – A Training Programme for Sustainable Rural Tourism under the Erasmus+ programme

În perioada 1.12.2020 – 30.12.2022 se desfășoară proiectul Erasmus+, THE RURALTOUR: A Training Programme for Sustainable Rural Tourism programme, care își propune să contribuie la realizarea obiectivelor legate de dezvoltarea unui turism rural durabil european, prin dezvoltarea abilităților proprietarilor de afaceri, managerilor, angajaților, studenților, cursanților și potențialilor antreprenori. Instrumentul de bază este o platformă de formare inovatoare și usor accesibilă. Proiectul este coordonat de Trabzon Ortahisar Municipality (Turcia) și reprezintă un parteneriat între 8 organizații din 6 state: Universitatea din Almeria – Spania, Academia de Studii Economice din București – România, Momentum Marketing Services Limited – Irlanda, Asociația de Turism Rural din Letonia – Letonia, Federturismo Confindustria – Italia, Direcția Regională de Cultură și Turism Trabzon – Turcia, Liceul Anatolian Vocațional și Tehnic Akçaabat Atatürk -Turcia.

Din proiect fac parte următorii membri din centrul CACTUS: prof. univ. dr. Gabriela Țigu (cercetător și responsabil partener ASE), conf. univ. dr. Mădălina Lavinia Țală (cercetător), conf. univ. dr. Mihail Ovidiu Tănase (cercetător), ec. Cristina Pop (tehnician și secretar proiect).

În data de 28 mai 2021, la Grădina Vlahiia, Snagov, a avut loc a doua întâlnire transnațională, organizată de Academia de Studii Economice din București. Întâlnirea a fost organizată online, datorită măsurilor generate de pandemia de Covid 19. La întâlnire a participat ca invitat conf. univ.dr. Marinela Stoian, președinte ANTREC. În debutul întâlnirii au fost evaluate activitățile finalizate. Apoi, au fost discutate studiile care trebuie făcute pentru rezultatul intelectual 2 (un plan de învățământ și un material de instruire pe niveluri diferite pentru turismul rural) și alte activități de management de proiect în perioada următoare. În acest context, s-a decis finalizarea activităților legate de rezultatul intelectual 2 până în ianuarie 2022, când va avea loc a treia reuniune transnațională în conformitate cu programul de lucru.

A treia întâlnire transnațională

A treia întâlnire transnațională – Almería, Spania, 26 - 28 ianuarie 2022, s-a axat pe finalizarea rezultatului intelectual 2, participanții revizuind cele 8 capitole ale materialului denumit: Training Program for Sustainable Rural Tourism. Ulterior, s-a trecut la discutarea cerințelor legate de rezultatul intelectual 3, A best practice book and good practices video to disseminate the successful rural tourism practices, care își propune realizarea a două studii de caz și două materiale video de către fiecare partener. Scopul este de a disemina bunele practici ale turismului rural din țările implicate în proiect. De asemenea, s-au abordat elemente de organizare legate de întâlnirea transnațională 4, care se va desfășura în Irlanda.

A patra întâlnire transnațională

Momentum Marketing Services Ltd din Leitrim Village - Irlanda a fost gazda întâlnirii transnaționale 4 desfășurată în perioada 15.06-16.06.2022. Partenerii au participat fizic sau online la activitățile organizate conform agendei în cele două zile: prezentarea succintă a rapoartelor de țară din cadrul IO1 de către coordonatorul ASE, prezentarea succintă a modulelor dezvoltate de fiecare partener cu privire la temele specifice IO2 de către coordonatorul UAL, analiza stadiului în care se află fiecare partener cu realizarea studiilor de caz și filmărilor aferente IO3, discutarea unor elemente legate de IO4 (platforma de e- Learning). S-a adoptat calendarul următoarelor întâlniri transnaționale: Roma- septembrie 2022 și Trabzon – decembrie 2022. A fost stabilită perioada pentru desfășurarea trainingului și schimbului de experiență din Spania din noiembrie 2022, ce vor fi urmate de  evenimentul multiplicator din decembrie 2022.

Scroll to top