Centrul Academic de Cercetari în Turism şi Servicii

Facultatea de Business și Turism – Departamentul Turism și Geografie

Susținem cercetarea științifică

Promovăm cercetarea științifică în domeniile turismului, serviciilor și geografiei

Îmbunătățim performanțele organizațiilor

Contribuim la îmbunătățirea performanțelor organizațiilor/instituțiilor/ companiilor din România.

Sprijinim potențialul cercetătorilor

Sprijinim și valorificăm potențialul de cercetare al cadrelor didactice, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Centrul CACTUS

Centrul Academic de Cercetari în Turism şi Servicii (CACTUS) are ca obiect de activitate de bază cercetarea fundamentală şi aplicativă interdisciplinară şi transdisciplinară în domeniile turismului, serviciilor și geografiei, urmărind prin aceasta creşterea vizibilităţii naționale și internaţionale.

Citește mai mult

Scroll to top