The Rural Tour – A treia întâlnire transnațională

A treia întâlnire transnațională – Almería, Spania, 26 - 28 ianuarie 2022, s-a axat pe finalizarea rezultatului intelectual 2, participanții revizuind cele 8 capitole ale materialului denumit: Training Program for Sustainable Rural Tourism. Ulterior, s-a trecut la discutarea cerințelor legate de rezultatul intelectual 3, A best practice book and good practices video to disseminate the successful rural tourism practices, care își propune realizarea a două studii de caz și două materiale video de către fiecare partener. Scopul este de a disemina bunele practici ale turismului rural din țările implicate în proiect. De asemenea, s-au abordat elemente de organizare legate de întâlnirea transnațională 4, care se va desfășura în Irlanda.

Scroll to top